Hvad er Dark Sky Park og Community?

I 2017 blev Møn og Nyord som de første i verdenen udnævnt til Dark Sky Park og Dark Sky Community. Det havde været en lang proces med et stort samarbejde mellem dedikerede borgere, virksomheder og Vordingborg Kommune blandt andet.

Det er vi på Strågården naturligvis meget stolte af og vi gør hvad vi kan for at støtte op om Dark Sky ved blandt andet at udbrede viden om den synlige nattehimmel ligesom Strågårdens udendørsbelysning er designet til at understøtte reglerne for Dark Sky – lyset peger ned mod jorden.

Lysforureningen i dit område kan ses på www.lightpolutionmap.info og nedenfor har jeg indsat et udsnit med Nyord i centrum og indrammet i rød ring. Bemærk den helt vilde belysning der er fra Køge mod København til Malmø.

Udsnit fra www.lightpolutionmap.info

Definitionen på en Dark Sky Park er i Følge IDA, “et landområde med en enestående eller fornem kvalitet af stjerneklare nætter og et natligt miljø, der er specifikt er beskyttet for dets videnskabelige, naturlige, uddannelsesmæssige, kulturelle arv og / eller til offentlige fornøjelser. Jorden kan være offentligt ejet eller privatejet, forudsat at grundejeren har givet samtykke til retten til permanent og fortsat offentlig adgang til specifikke områder, der er inkluderet i IDA-betegnelsen”.

Definitionen på et Dark Sky Community lyder: “Et IDA International Dark Sky Community er en by, en kommune eller et andet lovligt organiseret samfund, der har vist en ekstraordinær dedikation til bevarelse af nattehimlen gennem implementering og håndhævelse af nogle udendørs belysningsregler af høj kvalitet, uddannelse i reglerne og sikrer borgeres støtte til Dark Sky. Dark Sky Communities udmærker sig i deres bestræbelser på at fremme ansvarsfuld belysning og ejerskab til Dark Sky og er det gode eksempel for de omkringliggende samfund”.

Bottom line er, at vi har brug for nattens mørke af hensyn til vores helbred og det har alle dyrene også. Så vi skal værne om det og vi kan samtidigt nyde synet til de mange millioner af stjerner der findes.

Husk at vi på Strågården Nyord tilbyder en guidet tur under nattehimlen. Synes du det er sjovere om dagen, så kan vi også tilbyde historierne om Nyord i dagtimerne.

Skriv til os eller ring på +45 25778216 så vi kan finde en løsning der passer lige netop til dig.

Med Dark Sky hilsen
Kenneth
Strågården Nyord